Specializovaná organizace ušlechtilých koček Kolín

IČO: 045 42 983

 Ivana Směřičková                                    Gabriela Poláčková 

 předsedkyně                                               jednatelka         

 tel: +420 728 847 772                                tel: +420 724 272 933